Autor Klára Veselá    Zapnuto 23 srp 2023    Komentáře (0)

Kdy byla prvni operace?

Zrození chirurgie v dávných dobách

Dosáhneme až na samotný základní kámen chirurgie, tedy těch operací, které dnes považujeme za samozřejmost, ale před několika tisíci lety znamenaly zázrak, který přinesl život na pokraj smrti. Nejdříve bych chtěla podotknout, že ony "operačky" našich pradávných předků neměly stůl, chirurgické nástroje, anestezii nebo dokonce sterilní prostředí. Jednalo se o činnosti prováděné pomocí kamenných nástrojů ve skromných podmínkách, často s vyhlídkou na smrt pro pacienta. První doloženou operaci nám přinesla prehistorie z doby před téměř 7000 lety. Jednalo se o takzvanou trepanaci lebky, primitivní formu operace, při které byl do lebky pacienta vyvrtán otvor. Madam, představte si, že jste si chtěla na chvíli odpočinout a skončíte s dírou v hlavě!

Magické Egyptské lékařství a chirurgie

Passing pár tisíc let do historické minulosti, přistáváme u slunných břehů řeky Nil, kde nás vítá starověký Egypt, jeho pyramidy a doktori. Egyptští lékaři byli nesmírně pokrokem ve vědeckých domněnkách své doby. Kdo by neměl rád kousky mumie jako lék, že? Ale vážně, egyptští lékaři prováděli pokročilé chirurgické zákroky pro svou dobu, včetně amputací, ošetření zlomenin a dokonce i některých práce na očích a zubech. Znáte někoho, komu by se to líbilo?

Dokonale pozorované lékařství starověkého Řecka

A jakmile jsme přejeli ze slunného Egypta, vrháme se na západ k oslnivým břehům starověkého Řecka. Řecko nám přineslo velký mírný obrat v dějinách chirurgie, když se chirurgie začala posouvat pryč od magický a náboženský praktik k vědecký a systematický přístup. Hlavní postavou tohoto období byl Hippokratés, lékař zvaný „otec medicíny“. Pro ty z vás, kdo nevědí, Hippokratés nám dal slavnou Hippokratovu přísahu, kterou dnes přísahají všichni lékaři, a působil na mnoha oblastech medicíny, včetně chirurgie. Měl bych si ho pozvat na pohárek vína a pokecat!

Římské impérium a jejich přínos k chirurgii

Jak se v historii posouváme dále, míříme na jih do mohutného Římského impéria. Když mluvím o „operačkách“ v tomto kontextu, nemyslím tím koncert vaší oblíbené kapely, ale operace, které přinášely nadechnutí života. Římané dělali vše, od zlomenin až po katarakty, z čehož mnohé byly popsány v dílech slavného římského lékaře Galéna. Galénovy názory a práce silně ovlivnily západní medicínu až do 19. století. Ať už jeho názory souhlasíte nebo ne, je nesporné, že měl značný vliv na vývoj chirurgie a medicíny.

Středověk a chirurgie – temné období

Středověk nás sice přenesl o velký kus dále v čase, ale ohledně pokroků v chirurgii by to nemuselo být úplně zcela správné tvrzení. Pokud bychom hledali výraz "středověká chirurgie" v obrázkovém slovníku, pravděpodobně by se obrázek skládal z rudých zkřížených mečů a kapky krve. Nebyla to dobrotivá doba pro nikoho, kdo potřeboval operaci. Skutečně zavedená anestezie byla v té době ještě daleko a jediným útěchou bola sklenice pálenky před i po operaci. Přesto se v tomto temném období učinily určité pokroky, jako například první zaznamenaná operace kýly v Evropě, která byla provedena v Londýně roku 1210. Ale stále by to nebyla operace, na kterou bych se těšila!

Renesance a její vliv na chirurgii

Čas utíká jako šílený a nyní se dostáváme k období renesance, doby obrovských změn v umění, kultuře i vědě. Renesance přinesla nové objevy na poli anatomie – díky inovativním postupům jako disekce těl mrtvých, bez jakých by dnešní medicína asi neexistovala. Vesaliovo dílo De humani corporis fabrica, aneb On the Fabric of the Human Body, nám otevřelo těla a ukázalo, co se skrývá uvnitř. Toto je důležitý mezník, protože před tím, než se chirurgové naučili nahlížet pod kůži, byly všechny jejich pokusy o operace v podstatě jen výstřelky do tmy. Myslím, že i můj papoušek Koko by potvrdil, že vidět, s čím pracujete, je vždy užitečné!

Moderní doba a chirurgie

A konečně, drahé čtenářky a čtenáři, jsme tu u našich dnů, kdy chirurgie již není magickým rituálem, ale sofistikovanou vědou a uměním. Operace dnes již neznamenají téměř jistou smrt a důvěra v medicínu je na vysokých hodnotách. První úspěšná operace srdce byla provedena roku 1893 a od té doby jsme se posunuli tak daleko, že dnes můžeme transplantovat orgány, nahradit klouby a dokonce provádět operace na nenarozených dětech přímo v děloze matky. Myslím, že pokud bychom naše pradávné předky pověděli o všech těchto pokrocích, možná by se nám smáli, ale pak by se divili… a pak by nás možná začali vnímat jako bohy. Nebo by se měli za bohy sami. Už to vidím, jak můj Koko sedí na vrcholu pyramidy jako pávič a všichni ho obdivují! Ah, takže to je konec naší malé historické cesty chirurgií. Doufám, že se vám to líbilo stejně jako mě. A nezapomeňte, pokud si nejste jisti, raději se poraďte s lékařem, ne s internetem!

Napsat komentář