Autor Jakub Jíra    Zapnuto 23 srp 2023    Komentáře (0)

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám projevili poskytnutím svých osobních údajů, a zavazujeme se je chránit a zacházet s nimi v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Cílem těchto zásad ochrany soukromí je poskytnout ucelený přehled o tom, jak Pražské Chirurgické Informace sbírají, používají a chrání osobní údaje svých uživatelů. V následujících odstavcích popisujeme, jaké údaje shromažďujeme, za jakým účelem je používáme, komu mohou být údaje poskytnuty a jaké máte možnosti ohledně správy vašich dat.

Sběr a použití osobních údajů pokrývá různé činnosti, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, od odpovídání na dotazy uživatelů, přes zpřístupnění informací o chirurgických zákrocích, až po možnost spojení s kvalifikovanými odborníky v oblasti chirurgie. Kdykoli shromažďujeme vaše osobní údaje, snažíme se vás o tom řádně informovat a získat váš souhlas. Vaše údaje jsou uchovávány v bezpečí a neposkytujeme je třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu, s výjimkou případů, kdy to vyžadují právní předpisy nebo je to nezbytné pro plnění našich smluvních závazků.

Typy shromažďovaných údajů

Každý uživatel naší webové stránky představuje pro nás hodnotu, a proto klademe velký důraz na transparentní a zodpovědný přístup ke shromažďování osobních údajů. Typy údajů, které můžeme shromažďovat, zahrnují základní kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, a informace související s vašimi dotazy nebo požadavky. Shromažďujeme také údaje, které nám pomáhají zlepšovat kvalitu našeho webu, jako jsou údaje o vašich interakcích s webovou stránkou, což nám umožňuje analyzovat a přizpůsobovat obsah vašim potřebám a preference.

Správa osobních údajů

Chápeme význam ochrany osobních údajů v digitálním věku a přijímáme veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich bezpečnosti. Vaše osobní údaje jsou spravovány s maximální péčí a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Máte právo kdykoli požádat o přístup ke svým údajům, jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání. Uvědomujeme si význam informovanosti, a proto se snažíme aktivně komunikovat všechny důležité informace o způsobu správy vašich osobních údajů. V případě změn v našich zásadách ochrany osobních údajů se zavazujeme vás o těchto změnách včas informovat.

Kontaktní informace majitele

  • Full name: Jakub Jíra
  • Postal address: Údolní 33, 602 00 Brno-střed, Czech Republic
  • Email: [email protected]

Napsat komentář