Autor Jakub Jíra    Zapnuto 23 srp 2023    Komentáře (0)

Ochrana a zpracování osobních údajů

V souladu s předpisy o ochraně osobních údajů se zavazujeme chránit soukromí našich uživatelů a zajišťovat důvěrnost informací, které nám poskytnou. Při návštěvě webové stránky Pražské Chirurgické Informace může docházet k sběru různých dat a informací, které mohou být osobním údajem. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které můžeme použít k identifikaci fyzické osoby. To zahrnuje, ale není omezeno na, jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a další. Tyto informace používáme výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, jako je odpovídání na vaše dotazy, zpracování vaší žádosti o služby, nebo zpracování vašeho zájmu o chirurgické zákroky. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány s nejvyšší mírou bezpečnosti a důvěrnosti.

Práva subjektu údajů

Každý uživatel má právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo na opravu či výmaz svých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Všem uživatelům poskytujeme možnost vykonávat tato práva za předpokladu, že takové požadavky nebudou stát v rozporu s právními nebo regulačními požadavky. Pro výkon těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat správce údajů, pana Jakuba Jíru, prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo na poštovní adrese Údolní 33, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Odpovíme vám bez zbytečného odkladu a uděláme vše pro to, aby vaše práva byla chráněna.

Kontaktní informace majitele

  • Jméno: Jakub Jíra
  • Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno-střed, Česká republika
  • E-mail: [email protected]

Napsat komentář