Autor Jakub Jíra    Zapnuto 23 srp 2023    Komentáře (0)

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky používání (dále jen „Podmínky“) se vztahují na webovou stránku Pražské Chirurgické Informace, která je dostupná na internetové adrese chirurgie-praha.cz. Provozovatelem této stránky je Jakub Jíra, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno-střed, Česká republika (dále jen „Provozovatel“). Tyto Podmínky určují a upravují práva a povinnosti uživatelů při používání webu a obsahu nacházejícího se na něm. Přístupem na webovou stránku a jejím používáním uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah publikovaný na webové stránce chirurgie-praha.cz, včetně textů, grafiky, log, fotografii, videí a dalších materiálů, je chráněn autorským právem a právy duševního vlastnictví, která náleží Provozovateli nebo jsou používána s jeho souhlasem. Je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření nebo jiné užití těchto materiálů bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel se zavazuje neužívat obsah stránky způsobem, který by mohl poškozovat, přetěžovat, nebo narušovat její funkčnost.

Ochrana osobních údajů

Závazek ochrany osobních údajů uživatelů webu chirurgie-praha.cz je pro Provozovatele primární. Veškeré shromažďování a zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými zákony České republiky a evropského práva. Provozovatel zaručuje důvěrnost shromažďovaných informací a neposkytuje je třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatelů, pokud to není vyžadováno zákonem nebo v rámci poskytování služby na stránce.

Změny Podmínek používání

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek kdykoliv a bez předchozího upozornění. Uživatel je povinen pravidelně kontrolovat Podmínky a seznámit se s jejich aktuální verzí. Pokračováním v používání webové stránky po učiněných změnách uživatel vyjadřuje souhlas s novými Podmínkami.

Kontaktní údaje Provozovatele:

Jméno: Jakub Jíra
Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno-střed, Česká republika
Email: [email protected]

Napsat komentář